český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
ELECTROLUB 770 IBIOTEC Technologicky vyspělé mazivo pro všechny třídy ochranných hadic a potrubí
Last update: 2023/05/04 11:13

MAZIVO PRO TAŽENÍ ELEKTRICKÝCH KABELŮ

Pro všechny ohebné, tuhé a ohýbatelné rozvody

Vhodné pro všechny teplotní třídy

ZABRAŇUJE PŘERUŠENÍ VEDENÍ PŘI POUŽITÍ STAHOVÁKU VODIČŮ,

STAHOVACÍCH JEHEL, USNADŇUJE KLOUZAVOST,

BEZ NUTNOSTI POUŽITÍ SÍLY

 

 

ELECTROLUB 770 je komplexní směs vyvinutá speciálně pro protahování elektrických kabelů a vodičů v ochranných hadicích a kabelových kanálů.

Jeho složení bylo navrženo tak, aby umožňovalo protažení kabelů po dlouhých vzdálenostech v kabelových trasách s malými poloměry oblouků a pro všechny průměry.

ELECTROLUB 770 je stabilní, inertní vůči plastům, elastomerům, a tedy i vůči ochranným hadicím a izolaci.

ELECTROLUB 770 se velmi snadno používá, nanáší se na vstupu do kabelových kanálu pomocí trysky speciálně připevněné ke kanystru.

Jeho vlastnosti snižující tření nejsou ovlivněny přítomností vlhkosti nebo vody.

Kromě toho lze ELECTROLUB 770 používat ve venkovním prostředí až do -20 °C, aniž by došlo ke ztrátě výkonnosti.

Použitelný ve vlhkém prostředí nebo v zaplavených kanálech.

 

OBLASTI POUŽITÍ

Optimální koeficient prokluzu, rovnoměrné napětí při tažení

Pro všechny typy rozvodů ICTA, ICA a ICTL

Trubky IRL

Zcela neutrální podle normy ASTM 4289.83, ve vztahu k elastomerům tvořícím izolační materiály nebo k ochranným hadicím

z PE, EPR, Hypalonu, chlorosulfonovaného PE, PER, PVC, silikonových kaučuků, polyolefinů, PVA, LDPE.

Splňuje specifikace ICC P1210/D10 Insulated Conductor Committee IEEE 2015

Vhodné pro všechny teplotní třídy vodičů, kabelů a kabelových kanálů.

Lze použít ve starých sítích i s ohyby nebo mírnými prohnutími.

Tahání telekomunikačních kabelů.

Instalace dílčích potrubí

Nelze používat k protahování optických vláken.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MAZACÍHO TUKU

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

Gel

nm

Barva

Vizuální

Žlutá

nm

Hustota při 25 °C (pyknometr)

NF T 30 020

980

kg/m³

Nečistoty

> 25 µm

> 75 µm

> 125 µm

FMTS 791 3005

 

0

0

0

 

 

nb/ml

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI ZÁKLADNÍHO OLEJE

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Typ základního oleje

-

Minerální

-

Kinematická viskozita při 40°C

Kinematická viskozita při 100°C

NF EN ISO 3104

90

70

 mm/s-1

 mm/s-1

Číslo kyselosti

NF ISO 6618

0,0

mg KOH/l

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Odlučování oleje 7 dní při 40 °C (pocení)

NF T 60 191

0

hmotn. %

Odlučování oleje 24 hod při 41 kPa (tlakové pocení)

ASTM D 1742

0

hmotn. %

Sulfátový popel

NF T 60 144

0,1

hmotn. %

Ztráta odpařováním 22 hod při 121 °C

ASTM D 972

0,5

hmotn. %

Bobtnání na elastomerech

70 hod při 100 °C

ASTM D 4289,83

0,00

Rozměrová stálost v %

Teplotní rozsahy

Nepřetržitě

 

-

 

-20 +100

 

°C

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

 

Ohřívací nádoba s kanylou o objemu 1 l

 

ELECTROLUB 770 Ibiotec Gelové mazivo pro tažení elektrických a telekomunikačních kabelů. Pro všechny druhy kabelových kanálů, ochranných hadic a trubek. Optimální koeficient prokluzu. Mazivo pro tažení kabelů. Gel pro tažení kabelů. Pasta pro tažení kabelů. Tažení elektrických kabelů. Tažení elektrických vodičů. Mazivo pro tažení kabelů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE