český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
ELECTROLUB 770 IBIOTEC Technologicky vyspelé mazivo pre všetky triedy káblovodov a trúbok
Last update: 2023/05/04 10:25

 

MAZIVO NA ŤAHANIE ELEKTRICKÝCH KÁBLOV

Pre všetky ohybné, tuhé a ohýbateľné rozvody

Vhodné pre všetky teplotné triedy

ZABRAŇUJE PRERUŠENIU VEDENIA PRI POUŽITÍ SŤAHOVÁKA VODIČOV,

SŤAHOVACÍCH IHIEĽ, USĽAHČUJE KĹZAVOSŤ, BEZ NUTNOSTI POUŽITIA SILY

 

 

ELECTROLUB 770 je komplexná zmes vyvinutá špeciálne na preťahovanie oplášťovaných elektrických káblov a vedení.

Jeho zloženie bolo navrhnuté tak, aby umožňovalo pretiahnutie káblov po dlhých vzdialenostiach v káblových trasách s malými polomermi oblúkov a pre všetky priemery.

ELECTROLUB 770 je stabilný, inertný voči plastom, elastomérom, a teda aj voči oplášteniu a izolácii.

ELECTROLUB 770 sa veľmi ľahko používa, nanáša sa na vstupe do káblových kanálov pomocou hubice špeciálne pripevnenej ku kanistru.

Jeho vlastnosti znižovania trenia nie sú ovplyvnené prítomnosťou vlhkosti alebo vody.

Okrem toho možno ELECTROLUB 770 používať vo vonkajšom prostredí až do – 20 °C bez toho, aby došlo k strate výkonnosti.

Použiteľný vo vlhkom prostredí alebo v zaplavenej kanalizácii.

 

POUŽITIE

Optimálny koeficient preklzu, rovnomerné napätie pri ťahaní

Pre všetky typy káblovodov ICTA, ICA a ICTL

Rúrky IRL

Úplne neutrálne podľa normy ASTM 4289.83, pokiaľ ide o elastoméry tvoriace izolačné materiály alebo káblovody

 z PE, EPR, hypalonu, chlorosulfonovaného PE, PER, PVC, gumy, silikónov, polyolefínov, PVA, LDPE

Spĺňa špecifikácie ICC P1210/D10 Insulated Conductor Committee IEEE 2015

Vhodné pre všetky teplotné triedy vodičov, káblov a káblových rozvodov

Možno použiť v starých sieťach aj s ohybmi alebo miernymi prehnutiami.

Ťahanie telekomunikačných káblov.

Inštalácia čiastkových potrubí

Nie je možné používať na preťahovanie optických vlákien.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZICKÉ VLASTNOSTI MAZIVA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

Gél

nm

Farba

Vizuálna

žltá

nm

Sypná hustota pri 25 °C (pyknometer)

NF T 30 020

980

Kg/m³

Nečistoty

> 25 µm

> 75 µm

> 125 µm

FMTS 791 3005

 

0

0

0

 

 

nb/ml

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI ZÁKLADOVÉHO OLEJA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vlastnosti základového oleja

Minerálna

Kinematická viskozita pri 40°C

Kinematická viskozita pri 100°C

NF EN ISO 3104

90

70

 mm/s-1

 mm/s-1

Index kyslosti

NF ISO 6618

0,0

mg KOH/l

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Separácia oleja po 7 dňoch pri teplote 40 °C (penetračná skúška)

NF T 60 191

0

% h,oty

Separácia oleja po 24 h pri tlaku 41 kPa (tlaková penetračná skúška)

ASTM D 1742

0

% h,oty

Síranový popol

NF T 60 144

0,1

% h,oty

Strata odparovaním 22 h pri 121 °C

ASTM D 972

0,5

% h,oty

Napučiavanie elastomérov

70 h pri 100 °C

ASTM D 4289,83

0,00

Zmena rozmerov v %

Rozsahy teploty

Nepretržite

 

 

-20 +100

 

°C

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Nebezpečný. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte označenia nebezpečenstva a rizika na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

BALENIE

Ohrievacia nádoba s kanylou s objemom 1 l

 

ELECTROLUB 770 IBIOTEC Technologicky vyspelé mazivo pre všetky triedy káblovodov a trúbok

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE